E-Smm

e-smm nedir ?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip, elektronik ortamda düzenlenen belgedir.

Kimler e-smm Uygulamasına Geçmek Zorunda ?

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi,
bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında
serbest meslek faaliyetinde bulunanlar e-smm uygulamasına
geçmek zorundadır.

TurkMakbuz

e-smm Uygulaması Avantajları

Muhasebe programları ile tam entegrasyon

Ücretsiz makbuz tasarımı, logo, imza ve banka bilgisi ekleme

İngilizce dil seçeneği

Ücretsiz otomatik mail gönderme özelliği

Kolay, sade ve anlaşılır ekranlar

7/24 çağrı merkezi ve uzak bağlantı desteği

Makbuzları, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gönderme ve iptal etme

XML, EXCEL, PDF seçenekleri ile raporlama

Gelişmiş arama özelliği

GİB standartlarına uygunluk

Makbuzlara etiket tanımlama özelliği sayesinde
kolay erişebilme

Ücretsiz aktivasyon
Ücretsiz 10 yıl saklama
SAP, ORACLE, MICROSOFT ürünleri ile tam entegrasyon
Muhasebeci mali müşavirlere özel giriş ve otomatik mail gönderim kolaylığı
E-tahsilat (Elektronik Tahsilat Sistemi) ile makbuzlarınızı, banka kartı, kredi kartı ve taksitle ödeme imkanı