E-İrsaliye

e-irsaliye nedir ?

Kağıt ortamında düzenlenen sevk irsaliyesi ile aynı hukuki değere sahip, GİB tarafından belirlenen standartlarda düzenlenen, alıcısına elektronik ortamda iletilen ve elektronik ortamda saklanan belgedir.

Kimler e-irsaliye Uygulamasına Geçmek Zorunda ?

fatura sistemine kayıtlı tüm firmaların, e-irsaliye uygulamasına
geçişi zorunlu kılınmıştır.

TurkFatura

e-irsaliye Uygulaması Avantajları

Muhasebe programları ile tam entegrasyon

Kolay, sade ve anlaşılır ekranlar

7/24 Çağrı Merkezi ve uzak bağlantı desteği

XML, EXCEL, PDF seçenekleri ile raporlama

Gelişmiş arama özelliği

GİB standartlarına uygunluk

Ücretsiz aktivasyon
Ücretsiz 10 yıl saklama
SAP, ORACLE, MICROSOFT ürünleri ile tam entegrasyon
İrsaliyelerin kabul, red ve iade işlemlerini kolayca yapabilme
İrsaliyeleri EXCELve XML formatından
UBL-TR formatına dönüştürme